Psikanalitik ve Psikodinamik Terapiler

0
40

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen psikanalitik ve psikodinamik terapilerin benzerliklerini ve farklılıklarını bilmek terapi sürecinden geçmek isteyen kişilerin doğru terapisti seçmelerini sağlayacaktır. Psikolojik danışmanlık merkezlerinde çalışan uzmanların hangi yaklaşımda çalıştıklarını araştırmak terapi sürecindeki beklentilerinizin şekillendirmek adına önemlidir.

Psikanalitik ve psikodinamik yaklaşımlar uzun dönemli, kişilik üzerine çalışılan psikoterapi türleridir. İki yaklaşımda psikanalitik literatürdeki temelleri kabul eder. İki teknik arasındaki en temel farklılıklar psikanalitik çalışma daha derinlikli bir çalışmadır ve terapistin kendi psikanalizinden geçiyor olması gerekmektedir. Psikodinamik çalışmalar daha ilişkisel ve psikanalitik çalışmaya göre daha esnektirler. 

Psikanalitik Psikoterapi Nedir?

Psikanalitik terapi insan ruhsallığının farklı katmanlarını inceleyen kişilik yapısı üzerine çalışılan uzun dönemli bir psikoterapi yöntemidir. Psikanaliz ilk kez Sigmund Freud tarafından keşfedilmiştir.

Psikanalitik terapide amaçlanan, kişinin bilinçdışındaki materyali bilinç düzeyine getirerek iç görü kazanması, iç dünyasında dengeli, sağlam ve uyumlu bir ruhsallıkta olması, istenmeyen tekrarlayan örüntülerinden uzaklaşmasıdır. Psikanalitik psikoterapi ile danışanın bütün ve tam hissedebildiği bir benliğe sahip olması, işlevselliğinin artması ve kendi iç dünyasında güçlü ve sağlam hissetmesi sağlanır.

Psikanalitik çalışma psikanalizin temellendiği ve inşa edildiği bütün temel öğeleri kabul eder ve kullanır ancak sıklığı ve yüz yüze olmasıyla farklılaşır. Psikanalizi yalnızca psikanalistler uygulayabilirken psikanalitik terapiyi psikanalizden geçen psikoterapistlerde uygulayabilir.

Psikanaliz Çalışması Nasıl Yapılmaktadır?

Psikanaliz çalışması, bir analist tarafından gerçekleştirilir. Bir terapisin analist olması için de kendi analizini tamamlamış olması gerekmektedir. Psikanalist unvanını ise onaylı psikanalist derneklerine üye olmuş ve formasyonunu tamamlamış terapistler kullanabilmektedir.

Psikanalist ve analizinden geçen kişi (analizan) haftada en az üç kez olmak üzere seans gerçekleştirirler. Her hasta divan çalışmasına uygun değildir ve bu nedenle analistle yapılan ilk görüşmelerde hastanın divana alınıp alınamayacağına karar verilir.

Seanslarda psikanalist hastanın göremeyeceği bir konumda otururken, analizan ise divana uzanır. Bu seanslarda analizan zihninden geçenleri hiçbir sansür uygulamadan ‘’serbest çağrışım’’ şeklinde analistine anlatır ve burada ortaya çıkan malzemeler üzerine birlikte çalışılır.

Psikodinamik Terapi Nedir?

Psikodinamik terapi danışanın mevcut davranışında tezahür eden bilinçdışı süreçlere odaklanılır. Psikodinamik terapinin hedefleri, danışanın geçmişinin şu andaki davranışları üzerindeki etkisinin anlaşılması, kendiliğin bilinmeyen yönlerinin keşfedilmesi ve iç görü kazanılmasıdır.

Psikodinamik ve Psikanalitik Terapinin Farkı Nedir?

Her iki yaklaşım birbirine yakın olup, literatürde zaman zaman birbiri yerine bile kullanılmaktadır. Ancak temelde birbirinden farklıdırlar. Hedefleri benzer olmakla birlikte uygulamada farklılıkları bulunmaktadır.

Her iki yaklaşım da temelini psikanalitik teorilerden alır. Diğer bir deyişle bilinçdışının varlığını kabul eder ve terapi sürecini bunun üzerine şekillendirir. Psikanalitik terapide çerçeve ve terapi çalışmasının temel unsurları psikanalizle aynıdır. Öte yandan psikodinamik terapiler uygulama açısından daha esnektirler.

Özetle, psikodinamik çalışmaların psikanalitik çalışmaya göre terapinin süresi, terapistin aktifliği, çerçeve ve terapideki derinleşme açısından farklılıkları bulunmaktadır.

Psikoterapi hakkında bilgi almak için Ethos Psikoloji ile iletişme geçebilirsiniz. İstanbul Bağdat Caddesinde psikolojik danışmanlık merkezi olan Ethos Psikoloji bünyesindeki bütün bireysel çalışan terapistler psikanalitik ve psikodinamik ekolde çalışmalarını yürütmektedir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here